Μοντέλα Ducati

Φωτογραφία
Μοντέλο
Περιγραφή
Τιμή
Μάρκα
ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ DUCATI MULTISTRADA 620 cc -2006 MOSFET RR 30- 40=50 Ampere.

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

Ανορθωτης Aprilia Street Bike RSV4 1000cc=2010=2018 Mosfet RR 30-40-50 Ampere 30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 620 Super Sport 2003 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

Ανορθωτης Aprilia Street Bike RSV4 1000cc=2010=2018 Mosfet RR 30-40-50 Ampere 30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ DUCATI MULTISTRADA 1200 MOSFET RR 30- 40=50 Ampere.

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

Ανορθωτης Aprilia Street Bike RSV4 1000cc=2010=2018 Mosfet RR 30-40-50 Ampere 30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 916 Sport Turing ST4- 1999-2000-2001-2002 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 944 Sport Turing ST2- 1999-2000-2001-2002-2003 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 992 Sport Turing ST3/S- 2004-2005-2006-2007 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 996 Sport Turing ST4/S 2003-2004-2005 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 996 Super Bike 2000-2001 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332


30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 998 Super Bike 2002-2003-2004 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1000 Monster S4R- 2008 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1000 Super Sport 2003 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1100 Monster 09-10-11-12-13 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1100 Hypermotard 07-08-09-10-11-12 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike MH900E 2001-2002 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 900 Super Sport 1999-2000-2001-2002 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 900 Monster 2001 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 800 Super Sport 2003 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130£
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 796 Monster 2011-2012 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 796 Hypermotard 2010-2011-2012 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 750 Super Sport 1999-2000-2001=2002 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 750 Monster 1999-2000-2001 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90-40 Amper 120-50 Amper 130
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 748 Super Bike 2001=2002 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 696 Monster 2009-2010-2011-2012 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 695 Monster 2008 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3332

30 Amper 90€-40 Amper 120€-50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 600 Monster 1999-2000-2001 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

30 Amper 90-40 Amper 120-50 Amper 130

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1198 Super Bike 2009=2010=2011 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1000 Multistrada 2003=2004 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1099 Street Fighter S=2009=2010=2011=2012 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 1098 Super Bike 2007=2008=2009 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 900 Monster=1998=1999=2000 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 848 Super Bike Εvo 2011=2012 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 848 Street Fighter 2012=2013 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 848 Super Bike 2008=2009=2010 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 749 Super Bike 2004=2005=2006=2007 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 748 Super Bike 1999 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτης Ducati Street Bike 999 Super Bike=2003=2004=2005=2006=2007 Mosfet RR 30-40-50 Ampere

Ανορθωτής Ducati Mosfet Series technology.

Εγγύηση 2 ετων.

Κωδ.: 3331

30 Amper 90€=40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ DUCATI MULTISTRADA 1200 MOSFET RR 40=50 Ampere.

Ανορθωτής για Ducati

Εγγύηση 2 ετων..

Κωδ.: 3118

40 Amper 120€=50 Amper 130€
Ducati
Ανορθωτές Doucati Mosfet R/R για Μπαταριές LITHIUM ION.

Ανορθωτές Ducati Mosfet R/R για Μπαταριές LITHlUM ION .Σταθεροποιηση τάσης 14.+/20.Κύκλωμα  προστασίας από  υπερφόρτωση .Κωδ:3020

120€
Ducati
Ducati GT 1000 2007-2010 Mosfet R/R 30=40_50 Ampere

Ανορθωτής για Ducati

Εγγύηση 2 ετων..

Κωδ.: 3019

 

Ducati